חשיבות האיזור למדינת ישראל מההיבט הבטחוני וסוגיית המים ואקוויפר ההר מתחת להרי יהודה ושומרון

כמשאב חיוני לקיומה של המדינה.

 בגלל המים      בגלל גבולות בטוחים     =   בגלל שלא יסתכלו עלינו