יהודה ושומרון - זה שלנו - יהודה ושומרון

במורשת עם ישראל והקשר לירושלים בירת ישראל, וכן ההיבטים במשפט הבינלאומי הקושרים בין העם היהודי לארץ ישראל.