זה שלנו בגלל התנ"ך וההסטוריה

יהודה ושומרון מרכז העם היהודי בכל העת העתיקה- 

מראשית ימי ההיסטוריה ולאורכה היו יהודה ושומרון מרכז החיים הלאומיים והרוחניים שלהעם היהודי בארץ viagra pas cher ישראל.

יהודה ושומרון כאן ניתנה ההבטחה

אבות האומה היהודית - אברהם, יצחק ויעקב הגיעו אל הארץהמובטחת והשתכנו באזור ההר של יהודה ושומרון, שכם, אלון מורה, בית אל וחברון בואכה באר שבע.כאשר עלו בני ישראל ממצרים עת נהיו לעם, הם נוחלים את הארץומתיישבים בעיקר באזור ההר: ביריחו, בערי בנימין ונחלת אפריםומנשה, באזור בית לחם ויהודה. המשכן בשילה מהווה את מרכזוהרוחני של העם ומשם מחולקת כל הארץ לשבטים מאשר בצפוןעבור דרך דן בשפלה ועד ליהודה בדרום.בימי דוד ושלמה הממלכה הישראלית גדלה ומתעצמת, המרכזהפוליטי והרוחני של הממלכה עובר בתחילה לחברון ולאחר מכןלירושלים.גם בימי שיבת ציון לאחר חורבן בית ראשון חוזר עם ישראל לארצוומשתכן גם אז בירושלים ובאזור ההר. גם בתקופת הבית השני,ממלכת החשמונאים, ובימי הורדוס והמרד ברומאים, יהודה ושומרוןהם מרכזו של היישוב היהודי בארץ. אזור גוש עציון, ההרודיון, העירביתר, הרי גופנה, מעלה בית חורון ומודיעין בירת המכבים הם חלקקטן מרשימת המקומות בהם התיישבו היהודים באותה תקופה. גםלאחר חורבן הבית בתקופת המשנה והתלמוד אנו מוצאים אתריםמרכזיים באזור, מסוסיא בדרום ועד עין גנים )ג’נין( בצפון. ניתן לומרבבירור - מרכזו ובסיסו של עם ישראל בארצו עד היציאה לגלותהיה באזור יהודה ושומרון.מאז יצא עם ישראל לגלות של 2,000 שנה ועד לחזרתו, נמשלההארץ בידי שליטים רבים ובוודאי שלא הייתה שייכת לשום אומהולשון. כובשים באו והלכו והעם היהודי התפלל וייחל “ולירושליםעירך ברחמים תשוב”. עד הכיבוש המוסלמי ב 636- היו היהודיםרוב בארץ ישראל. במשך מאות שנות שלטון הזניחו הערבים אתארץ ישראל וגמרו לדילול האוכלוסיה. הפריחה החלה עם תנועתשיבת ציון והעליות לארץ ישראל בסוף המאה ה 19- .

ניסיונות רבים לחידוש ההתיישבות ביו”ש

מאז החל תהליך שיבת עם ישראל לארצו בעליית החסידיםותלמידי הגר”א ועבור בכל העליות עד למלחמת העצמאות נעשוניסיונות רבים לאחיזה יהודית באזור ההר, בעיר חברון אשר נחרבהבמאורעות תרפ”ט 1929 , בשכם, בעטרות, בעין סיניה )ע”י משפחתושל ראש הממשלה שרת( וכן בבית הערבה וביישובי גוש עציון אשרנלחמו על הגנת ירושלים ונפלו ב-ד’ אייר תש”ח, ערב הקמת המדינה.

הסטוריה של היהודים ב-3 דקות