הקדמה - יהודה ושומרון

ההתיישבות היהודית במזרחה של ארץ ישראל התפתחה בחמשת העשורים האחרונים בקצב הולך וגובר. למרות זאת, לא כולם מכירים את המרחבים הפתוחים, את אתרי התיירות, את ההיסטוריה, את האנשים ואת החשיבות של מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. מאז שנת 2010 מקיימת מועצת יש”ע פעילות הסברה רחבה, תחת הכותרת “יהודה generique cialis ושומרון – הגיע הזמן שנכיר” וכעת אנו גאים להציג לראשונה חוברת מקיפה אך תמציתית ובה חומר מסודר המרכז את המידע הרלוונטי לצורך לימוד והעמקה בנושא חשוב זה.
לעיתים קרובות מדי, הדיווחים והתהיות העולים בשיח הציבורי בסוגיית ההתיישבות גובלים בחוסר ידע וחוסר הבנה של העמדות בנושא, ואלו מושפעים לא אחת מעובדות ומסרים שאינם מייצגים בהכרח את המתיישבים ברחבי יהודה ושומרון.

היכרות בלתי אמצעית עם האזור והסוגיות השונות העולות מההתיישבות בו, הינה שלב ראשון ומשמעותי בהבנת הנושא לעומקו, תוך איחוד השורות והקצוות בעם.

בחוברת זו קיבצנו את מיטב הנתונים והמחקרים על יהודה ושומרון, בחלוקה לשלושה תחומים:
יהודה ושומרון - זה שלנו - יהודה ושומרון במורשת עם ישראל והקשר לירושלים בירת ישראל, וכן ההיבטים במשפט הבינלאומי הקושרים בין העם היהודי לארץ ישראל.
יהודה ושומרון - זה חיוני - חשיבות האזור למדינת ישראל מההיבט הביטחוני וסוגיית המים באקוויפר ההר מתחת להרי יהודה ושומרון כמשאב חיוני לקיומה של המדינה.
יהודה ושומרון - זה אפשרי - חייהם החופשיים של ערביי יהודה ושומרון תחת הרשות הפלסטינית ונתונים על הדמוגרפיה והילודה היהודית הגדלה והולכת, לעומת הירידה בילודה הערבית.

במשך שנים רבות מנסים גופים ישראלים ובינלאומיים להביא לפתרונות שונים בסוגיית יהודה ושומרון, אולם ניכר כי ניסיונות אלו לכפות פתרונות מלמעלה לא צלחו בעיקר עקב אי הכרת המציאות בשטח. סקירת שלושת תחומים אלו יחד, דרך המחקר, העובדות והנתונים, לא רק שמחזקת את עמדת הטוענים לזכותה הבלעדית של מדינת ישראל על מרחב יהודה שומרון ובקעת הירדן ואת חשיבותו להמשך קיומה, אלא גם מהווה בסיס ערכי ועובדתי לפתרונות שונים הנוגעים לבעיית ערביי יהודה ושומרון.

אנו מאמינים כי ככל שהמידע יופץ ברבים ויפורסם לציבור הרחב ולמקבלי ההחלטות, כך יקל להגיע לפתרונות יצירתיים בנוגע לאוכלוסייה הערבית המתגוררת ביהודה ושומרון, ותוכשר הדרך לשגשוג ההתיישבות היהודית במרחב היסטורי זה.